Author: Jordi Serra i Massansalvador

Antropòleg, assembleista a l’ACC Espanya i observador a l’ACC Barcelona i l’ACC Catalunya